About us


Our team

 

LÊ VÕ KIM HƯNG

General Director

HỒ MAI ANH 

PChief Acountant

LÊ VÕ KIM BỬU

Sales Marketing Director

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Design Director

NGUYỄN VĂN TRẮNG

Design Manager

TRƯƠNG H MỸ PHƯỢNG

Purchase Manager

NGUYỄN VĂN PHÚC

Architect

TRẦN THỊ HUỆ

Designer

VÕ THỊ THÙY

Architect

MAI NHÃ PHƯƠNG

Purchasing Executive

PHAN THANH HẢO

Business Representative

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Accountant

HUỲNH VƯƠNG KHANH

IT - Marketing

NGUYỄN HỒNG HẢI

IDM - Manager